Úrok z prodlení

Napsal admin • Sep 28th, 2011 • Rubrika: Uncategorized

Úrok z prodlení určuje výše roční úroku při prodlení se splácením. V článku se dozvíte více informací o úroku z prodlení.

Úrok z prodlení informace

Nařízením vlády č. 33/2010 Sb., ze dne 18. ledna 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., došlo s účinností od 1. července 2010 ke změně stanovení úroků z prodlení, která zní: Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.

Co je to vlastně ten úrok z prodlení ?

Úrok z prodlení náleží věřiteli, pokud mu nesplatil dlužník svůj závazek včas. Jedná se o určitou náhradu za pozdní splacení zavazku. Proto se mu také říká úrok z prodlení. Jeho výše je buď ve smlouvě, nebo se řídí příslušným zákonem České republiky.

Čím později závazek splatíte, tím více naroste samotný úrok z prodlení. Uhraďte tedy svůj dluh co nejdříve.Štítky: , , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.